Εικόνα άνω μέρους

ROWE

Η ROWE MINERALOLWERK ΕΠΕ ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1995. Τη πρώτα χρόνια της λειτουργίας δόθηκε έμφαση στην παραγωγή, εμφιάλωση και διανομή των λιπαντικών. Το επίκεντρο ήταν στα λάδια κινητήρων. Αργότερα επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς. Σήμερα αριθμεί 100 περίπου υπαλλήλους και ολοένα επεκτείνεται

Eπισκεφθείτε την σελίδα του κατασκευαστή