ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
Θέση Πάτημα
320 09 Σχηματάρι
Τηλ: 22620.57104
        22620.59155
Φαξ: 22620.57103
E-mail: schimatari@camion.gr