ΑΘΗΝΑ (Κεντρικό κατάστημα)
Λ. Αθηνών 72
104 41 Αθήνα
Τηλ: 210.5150941
        210.5150942
Φαξ: 210.5149741
E-mail: tsolakidis@camion.gr