ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόντου 58
546 28 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310.752755
        2310.753855
Φαξ: 2310.755667
E-mail: th.tsolakidis@camion.gr