Εικόνα άνω μέρους

Για τη διανομή των εμπορευμάτων διαθέτουμε ένα κατάλληλα δομημένο και εξοπλισμένο τμήμα ώστε να είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε πελάτες σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Έχοντας επίγνωση της σημασίας που έχει ο χρόνος για τους επαγγελματίες του χώρου καταφέραμε να μειώσουμε στο μέγιστο δυνατό το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην παραγγελία και την παραλαβή των προϊόντων από τον ενδιαφερόμενο.