ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Διγενή Ακρίτα & Αρκαδίου
192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλ: 210.5565278
Τηλ: 210.5157338
Φαξ: 210.5565287
E-mail: elefsina@camion.gr