Η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται με αποτέλεσμα οι κατασκευάστριες εταιρείες να ανανεώνουν συνεχώς τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους. Επειδή λοιπόν επιθυμούμε οι πελάτες μας να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλες τις αλλαγές, οργανώνουμε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με το επαγγελματικό όχημα. Πλήρως καταρτισμένοι εισηγητές παρουσιάζουν τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τεχνικής εφαρμογής. Ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες που μας εμπιστεύονται να γίνονται αποτελεσματικότεροι και  να εξελίσσονται με τη σειρά τους και οι ίδιοι.