Πολιτική Αναφορών

Home » Πολιτική Αναφορών

Πολιτική Αναφορών

Η CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΕ   δραστηριοποιείται με γνώμονα τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, ακεραιότητας, διαφάνειας και ηθικής. Παράλληλα δημιουργεί και υλοποιεί πολιτικές προκριμένου να συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η εταιρία ενθαρρύνει εργαζόμενους και συνεργάτες για την άμεση αναφορά οποιασδήποτε ενέργειας έχει υποπέσει στην αντίληψή σας, η οποία μπορεί να διαταράξει το υγιές εργασιακό της περιβάλλον, να τη βλάψει και να εκθέσει σε κίνδυνο τη φήμη και την αξιοπιστία της.

Για το σκοπό αυτό δημιούργησε ηλεκτρονική πλατφόρμα εσωτερικής αναφοράς παραβιάσεων σύμφωνα με την σχετική Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 και τον Ν.4990/2022 και την Πολιτική Αναφορών.

Συστήνουμε πριν υποβάλετε μια αναφορά να συμβουλευτείτε την Πολιτική αναφορών.

-> Υποβολή Αναφοράς