Εικόνα άνω μέρους
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
RINGFEDER
http://www.ringfeder.de/

H RINGFEDER είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για τους κατασκευαστές οχημάτων, την κατασκευή και την εφαρμογή στον κλάδο των μεταφορών. Προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις στα συστήματα έλξης.ROWE
https://www.rowe-oil.de/

Η ROWE MINERALOLWERK ΕΠΕ ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1995. Τη πρώτα χρόνια της λειτουργίας δόθηκε έμφαση στην παραγωγή, εμφιάλωση και διανομή των λιπαντικών. Το επίκεντρο ήταν στα λάδια κινητήρων. Αργότερα επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς. Σήμερα αριθμεί 100 περίπου υπαλλήλους και ολοένα επεκτείνεται