Εικόνα άνω μέρους
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
BPW BERGISCHE ΑCHSEN
https://www.bpw.de/

H BPW είναι μια σημαντική κινητήρια δύναμη στον κόσμο των επαγγελματικών οχημάτων για πάνω από 100 χρόνια με δημιουργικές ιδέες και λύσεις. Συνδυάζει την εμπειρία με την εξαιρετική σχέση απόδοσης. Ο πολιτικός σχεδιασμός της εταιρείας για τα προϊόντα είναι με το ένα μάτι να ατενίζει το μέλλον και στόχος της είναι η δημιουργία ευνοϊκού κύκλου ζωής. Είναι ένα όνομα εγγύησης σε παγκόσμιο επίπεδο.Bremskerl