Διαγνωστικά Συστήματα

Home » Services » Διαγνωστικά Συστήματα

Η πολυετής συνεργασία με τους κορυφαίους κατασκευαστές διαγνωστικών συστημάτων για φορτηγά
μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας πολύτιμα εργαλεία υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Τα διαγνωστικά συστήματα είναι πολυμηχανήματα με τα οποία οι μηχανικοί των συνεργείων εντοπίζουν και
αποκαθιστούν βλάβες στα μηχανικά μέρη του οχήματος καθώς και στα συστήματα ανάρτησης και πέδησης
καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τα επαγγελματικά οχήματα αποδοτικότερα και ασφαλέστερα.