ΜΑΝΔΡΑ
23,5 km N.E.O. Αθηνών-Κορίνθου
196 00 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ: 210.5565278
Τηλ: 210.5157338
Φαξ: 210.5565287
E-mail: elefsina@camion.gr